info@rbrseries.nl

Graag willen we jullie aandacht voor de volgende drie onderwerpen:

  • Protest strafpunten bij wisselen startvolgorde team-relay.
  • Harmonisatie regel DSQ met het reglement van de TC triathlon.
  • Kledingregels Run Bike Run (trisuits met mouwen).

Protest strafpunten bij wisselen startvolgorde team-relay

Er is een protest geweest op het toekennen van strafpunten voor het wisselen van het gehele team bij team-relay. Het betreft hier uitsluitend het wisselen van de startvolgorde en niet het wijzigen van de ene atleet naar een andere atleet.

Wij hebben aan de Technical Delegate (NG) van de RBR Series, tevens lid van de Werkgroep Wedstrijd Officials (WGWO) gevraagd om het competitiereglement en correspondentie op dit punt te beoordelen. Daaruit is het volgende oordeel naar voren gekomen:

Het competitiereglement voorziet wel in het wijzigen van atleten, maar niet in wisselen van de startvolgorde. In de vorm van een nieuwsbrief is hier correspondentie over geweest. Echter heeft de nieuwsbrief een andere status dan het competitiereglement. Hiermee rekeninghoudend is er geen grond aanwezig om op basis van het wisselen van de startvolgorde strafpunten toe te kennen.

Er is dan ook besloten dat op basis van bovenstaand oordeel geen strafpunten kunnen worden toegekend voor het wijzigen van de startvolgorde. Dat betekent dat al deze punten zijn komen te vervallen, ook bij de twee teams die tijdens de wedstrijd nog een wissel hebben doorgevoerd. 

Het protest is daarmee gehonoreerd.

Wijziging regel rondom gediskwalificeerden

Zoals een aantal wellicht hebben opgemerkt is in het reglement van de Teamcompetities triathlon een nieuwe regel doorgevoerd waarbij een DSQ alleen meetelt bij de berekening van de competitiestand als er sprake is van onsportief gedrag. Een besluit 'DSQ voor onsportief gedrag' is een besluit dat door de wedstrijdjury genomen wordt.

Tot op heden is dit seirzoen in de RBR Series nog niemand gediskwalificeerd. In overleg met de NG hebben wij besloten om ons reglement op dit punt te harmoniseren met dat van de Teamcompetities triathlon. Dit houdt in dat een DSQ door bijvoorbeeld het missen van de penaltybox niet automatisch betekent dat de DSQ meetelt bij de berekening van competitiestand.

Kledingregels (trisuits met mouwen)

De WGWO heeft bij de ITU navraag gedaan omtrent de interpretatie van het wedstrijdreglement met betrekking tot de mouwen. Daaruit is naar voren gekomen dat de ITU de lijn hanteert dat mouwtjes bij alle afstanden van de duathlon zijn toegestaan. Het officialkorps zal trisuits met mouwen dan ook bij alle afstanden binnen de duathlon toestaan.